Logo SimWall

Ons proces

Het ontwikkelen van een SimWall-toepassing is een iteratief proces. In vijf stappen ontwikkelen we samen met u een SimWall-toepassing die volledig aansluit op uw behoefte en doelen.

 • 1. Intake
 • 2. Interactie ontwerp
 • 3. Design en prototype
 • 4. Testen en verfijnen
 • 5. Oplevering en evaluatie

1. Intake

Elke maatwerk SimWall-toepassing is anders. Om uit te komen bij de toepassing die het beste aansluit bij uw behoefte, gaan we eerst met u in gesprek. We verkennen (vragen door op) wat u wilt bereiken, wie de doelgroep is, hoeveel tijd er beschikbaar is, welke inhoud relevant is en meer. Tijdens de Intake geven wij u ook inzicht in de mogelijkheden die de SimWall biedt en bespreken we hoe we deze kunnen toepassen op uw vraag.

Op basis van de Intake stellen wij een offerte op die naast kosten en doorlooptijd ook de ontwerpcriteria bevat die van toepassing zijn op uw SimWall-toepassing.

 • Inzicht in uw behoefte en de mogelijkheden van de SimWall
 • Offerte voor uw SimWall-toepassing

2. Interactie-ontwerp

In een SimWall-toepassing staat interactie, hoe werken mensen met de toepassing, centraal. Op basis van de input uit de intake en de beschikbare informatie, maken we hiervoor een ontwerp. Deze eerste schets bespreken met u. Samen bepalen we wat de meest wenselijk variant is om verder uit te werken. In dit ontwerp ziet u niet alleen de prints en elementen die we voorzien, maar leggen we ook de verbinding met de inhoud uit uw praktijk. Hierbij definiëren we de acties die nodig zijn om deze inhoud te verzamelen en verwerken. Het interactie-ontwerp stemmen we in enkele iteraties met u af. Als het ontwerp klaar is,  gaan we naar de volgende fase.

 • Afgestemd interactie-ontwerp
 • Acties voor inhoudelijke componenten

3. Design en prototype

Een SimWall-toepassing werkt het best als deze herkenbaar is en als eigen wordt gezien binnen uw organisatie. Om dit te bereiken, sluiten we in de vormgeving daarom aan op uw huisstijl. Uw logo, uw kleuren en uw beeldmerken kortom uw “look and feel” ziet u terug op de SimWall . Dit om ervoor te zorgen dat u de SimWall ziet als úw SimWall.

In deze stap combineren we ook het interactie-ontwerp, de inhoud uit uw praktijk en design in een compleet prototype met een bijbehorend draaiboek. Het draaiboek is een gebruikshandleiding voor de inzet van uw SimWall-toepassing. Het prototype presenteren we u in de vorm een “printbestand” waarin alle onderdelen van de SimWall-toepassing zijn uitgewerkt en in de volgorde van de toepassing worden gepresenteerd. Dit bestand voldoet ook aan alle voorwaarden om de fysieke productie van de prints en elementen mogelijk te maken door het leveranciersnetwerk van Simpuls. Nadat het “printbestand” is geaccordeerd, starten we de productie van de SimWall-toepassing.

 • Prototype op basis van printbestand
 • Eerste versie draaiboek

4. Testen en verfijnen

“The proof of the pudding is in the eating”. Het prototype testen we in deze fase met een representatieve groep. Hier ontdekken we samen of alle zaken die we hebben bedacht, in de praktijk ook echt zo werken. Vervolgens passen we op basis van de bevindingen van de test het prototype van de SimWall-toepassing  (prints en elementen). Normaal gesproken testen we een SimWall toepassing twee of drie keer voordat we de definitieve versie vaststellen.

Als onderdeel van deze stap wordt het wandsysteem bij u geplaatst en aan u overgedragen.

 • Leveren van het SimWall wandsysteem
 • Vaststellen definitief ontwerp

5. Oplevering en evaluatie

In deze laatste stap ontvangt u de definitieve onderdelen van de SimWall en dragen we het draaiboek aan u over. Indien het wenselijk is om begeleiders uit uw eigen organisatie op te leiden, doen we dat in deze fase. Zo leren zij werken met de definitieve versie van de SimWall-toepassing.
Kort na deze officiële afronding van de ontwikkeling van de SimWall-toepassing kijken we ook graag met u terug op het proces dat we samen hebben doorlopen. Dit om te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren.

 • Opleiden begeleiders
 • Definitieve SimWall toepassing en draaiboek
 • Procesevaluatie