Logo SimWall

Workshop ‘van regel naar bedoeling’

Het doel van deze SimWall was om tijdens de E-dagen van Stedin Netbeheer een workshop met het thema ‘van regel naar bedoeling’ te ondersteunen.

arrow-left

Stedin Netbeheer

Veel korte sessies

Voor deze workshop werd een SimWall toepassing gebruikt waarbij in 20 minuten durende sessies deelnemers op basis van stellingen in gesprek gingen. Met 'welles' en 'nietes' elementen konden deelnemers hun mening kenbaar maken op de SimWall. In de dialoog konden zowel deelnemers als de begeleiders teruggrijpen op de HRO gedragskenmerken van Stedin die zichtbaar op de SImWall hingen. Een tegel met 'ankerpunten' voor de begeleider maakte het mogelijk om te borgen dat gedurende de korte sessie alle aspecten aanbod kwamen zonder dat dit direct in een vaste volgorde moest. Ongeveer 1000 personen hebben voor deze SimWall gestaan.